ด้วยการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมการต้อนรับบริการในประเทศไทยเช่นเดียวกับทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ต้องการพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งการเจริญเติบโตนี้มั่นใจว่าเป็นโอกาสที่สำคัญสำหรับคนที่มีแรงบันดาลใจและความกระตือรือร้นในการสร้าง และ ทำให้เกิดรายได้ที่ดีขึ้น และ ประกอบอาชีพที่ตนพอใจ

หลักสูตร ฝึกงานของตรีสรา

สถาบันการศึกษาตรีสราจัดให้ได้มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ทักษะระดับพื้นฐานจากที่ที่มีประสบการณ์และได้รับการยอมรับทั่วโลกแบรนด์รีสอร์ทของไทย - ตรีสรา

เราจัดให้มี หลักสูตรพื้นฐานขั้นต้น 3 หลักสูตร: งานบริการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม, ทักษะด้านการครัวและ งานบริการส่วนหน้า/ต้อนรับ แต่ละหลักสูตรจะครอบคลุมมาตรฐานการดำเนินงานการบริการระดับ 5 ดาวในการฝึกอบรมงานและการต้อนรับบริการ เป็นหลักสูตรฝึกอบรมในภาคภาษาอังกฤษ

เมื่อจบหลักสูตรที่คุณจะมีทักษะที่จำเป็นและความรู้เพื่อทำงานในโรงแรมมาตรฐานสากล

ในแต่ละหลักสูตรมีระยะเวลา 3 เดือน โดยเรียน 5 วันต่อสัปดาห์ ค่าธรรมเนียมการศึกษารวม 33,000 บาท (เฉลี่ยเดือนละ 11,000 บาท) ยังไม่รวมภาษี ซึ่งค่าเครื่องแบบ อาหารประจำวัน, วัสดุการศึกษาตามหลักสูตรและการประกันภัยรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว

หลักสูตรบรรยายของมนทาระ

เป็นที่ยอมรับกันว่า ร้อยละ 80 ของโรงแรมในประเทศไทยที่คนท้องถิ่นเป็นเจ้าของและดำเนินการ และมีความต้องการพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมารับตำแหน่งบริหารจัดการ, สถาบันการศึกษาตรีสราจะจัดให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่นำเสนอในรูปแบบการบรรยายซึ่งจะเปิดให้แก่ประชาชนทั่วไป

การบรรยายเหล่านี้อาจจะไม่กี่ชั่วโมงหรือแม้กระทั่งไม่กี่วันและจะมีผู้นำในอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับจากทั่วทั้งภูมิภาค

บรรยายเหล่านี้จะลงประกาศผ่านเว็บไซต์, และสโมสรทรัพยากรบุคคลของจังหวัดภูเก็ต, ในฐานข้อมูลผู้จัดการที่สนใจ เป็นฐานข้อมูลของเราเอง และ ในสื่อสังคมหลักสูตรพัฒนาอาชีพงานต้อนรับบริการของมนทาระ

หลักสูตรพัฒนาอาชีพ งานต้อนรับบริการของมนทาระ
มีไว้ให้เฉพาะกับพนักงานของ มนทาระ ฮอสพิตาลิตี้ กรุ๊ป เท่านั้น, สถาบันการศึกษาจะเป็นผู้จัดการหลักสูตร มุ่งไปที่การพัฒนาพนักงานของเราเอง เพื่อให้บรรลุความสำเร็จมากขึ้นภายใน บริษัทของเราเช่นเดียวกับอุตสาหกรรม

60/1 หมู่ 6, ถนน ศรีสุนทร, ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ประเทศไทย
+66 76 310351