ใบสมัครฝึกงาน

ใบสมัครจะต้องทำเป็นหนังสือพร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับมัธยมปลาย และมีทักษะการพูดภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง (การฝึกอบรมภาษาอังกฤษจะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของแต่ละหลักสูตร) สัญชาติไทยอายุ 18-28 ปี

ผู้สมัครจะต้องมาเพื่อสัมภาษณ์ก่อนที่จะได้รับการยอมรับเข้าศึกษา

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนการสอนคือ 12,800 บาท ต่อเดือน รวม 38,400 บาท

เรามีทุนการศึกษา จำนวนจำกัด ซึ่งทุนการศึกษาที่จะครอบคลุมค่าเล่าเรียนและเหล่านี้ ซึ่งท่านสามารถสมัคร โดยการติดต่อโดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรถึง : ผู้อำนวยการตรีสราอคาเดมี่, มนทาระ ฮอสพิตาลิตี้ กรุ๊ป, 60/1 หมู่ที่ 6 ถนนศรีสุนทร, เชิงทะเล, ถลาง, ภูเก็ต 83110 ประเทศไทย info@TrisaraAcedemy.com

ส่วนสำคัญของหลักสูตรฝึกงานตรีสราจะได้รับความช่วยเหลือจัดหางานให้เมื่อเสร็จสิ้นและสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร สถาบันการศึกษาจะช่วยในการจัดทำ resumes (ประวัติพนักงานโดยย่อ) และช่วยเรื่องการสัมภาษณ์ที่โรงแรมท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สถานที่นอกเหนือจากภูเก็ตจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีไป

การสมัครสามารถทำได้ในสถานที่ หรือ ส่งไปที่ info@TrisaraAcedemy.com

คุณสมบัติผู้สมัคร ระดับฝึกงาน
สัญชาติ: ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
อายุ: ผู้สมัครจะต้องอายุตั้งแต่ 18-28 ปี
การศึกษา: ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาอย่างน้อยในระดับมัธยมปลาย
ภาษา: ผู้สมัครจะต้องสามารถสื่อสารและเข้าใจในภาษาอังกฤษได้ปานกลาง
สุขภาพ: ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพทางจิตใจที่ดีพอที่จะสามารถศึกษาในสถาบันการศึกษาตรีสรา

60/1 หมู่ 6, ถนน ศรีสุนทร, ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ประเทศไทย
+66 76 310351